BarcC Logo

Veranderen

Je eigen organisatie: rem of versneller?

Het lijkt af en toe een muur waar je tegenaan loopt… Je eigen organisatie. Vragen worden niet opgepakt. Weerstand. En soms valt het gedrag van medewerkers lastig te rijmen met de manier van doen die je voor ogen hebt. Hoe breng je daar op een positieve manier verandering in? Organisaties worstelen vaak lang met dit vraagstuk. In onze visie wel eens te lang. Want soms wordt er jarenlang geïnvesteerd in gedragsverandering of cultuur zonder duidelijk merkbaar effect.

In de praktijk zien we dat teams heel goed in staat zijn om veel sneller een ommezwaai te maken dan je vooraf zou denken. Gedrag blijkt namelijk enorm beïnvloedbaar wanneer medewerkers zelf het vliegwiel van de verandering zijn. Waarbij ze zelf lading mogen geven aan het nieuwe denken, voelen en handelen van uw organisatie. Mensen ondersteunen immers wat ze zelf helpen creëren.

Onze rol daarbij? Zorgen voor de structuur en setting waarbinnen dat lukt. BarcC helpt uw medewerkers voorbij ‘het gedoe’ te kijken en faciliteert de dialoog tussen de verschillende lagen en teams binnen uw organisatie. Waarbij we belangrijke zaken stevig beet pakken, relativeren als dat moet en er altijd voor zorgen dat iedereen weer nieuwe energie krijgt.

We doen dit met behulp van onze bewezen DNA-aanpak, waarmee we veel profit en non-profit organisaties succesvol op een nieuw spoor hebben gezet. Centraal hierbij staat het (her)ontdekken van de eigen kracht van de organisatie en het benoemen van leidende gedragsprincipes waar uw medewerkers zich aan kunnen vasthouden. BarcC zorgt ervoor dat iedere stap een positief effect heeft op korte termijn en het niet iets is dat alleen op papier staat. Medewerkers zien daardoor dat ‘ander gedrag’ al heel snel een gunstige impact heeft op de organisatie. En daarin zit de bevestiging dat meedoen en veranderen zin heeft.

Meer weten? Bel ons. Of laat een bericht achter. We vertellen je graag meer.

072 743 71 92 maakkennis@barcc.nl